Instytut Prawa Społecznego

IPS to niezależny prawniczo-ekonomiczny think tank, założony jako Stowarzyszenie, któremu przyświeca maksyma wywodząca się z prawa rzymskiego do ut des.

Przedsięwzięcia IPS to obecnie 5 filarów:

Innowacyjna
edukacja
prawna

Inwestowanie
odpowiedzialne społecznie

Dostęp
do pomocy
prawnej

Proces
legislacyjny

Wymiar
Sprawiedliwości

Nasze cele

Naszym celem jest m.in działalność wspomagająca rozwój prawny i ekonomiczny przedsiębiorstw, w tym zasad inwestowania odpowiedzialnie społecznego, rozwój i ochrona przedsiębiorczości oraz zasad, upowszechnianie i ochrona praw podmiotów społecznych i gospodarczych realizujących przedsięwzięcia inwestycyjna w ramach działających rynków finansowych, inicjowanie projektów strategii odpowiedzialnego inwestowania.

Tworzenie programów efektywnego zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym. Wprowadzanie narzędzi, które pozwalają ocenić inwestorom spółki giełdowej pod kątem stosowania kryteriów inwestowania zrównoważonego i udostępniania informacji niefinansowych, podejmowanie działań służących transparentności i przejrzystości rynku kapitałowego, zapobieganie inwestowaniu środków pochodzących z przestępstw w papiery wartościowe spółek giełdowych.

Pracownia Liderów Rynku Kapitałowego

To bezpłatny kurs szkoleniowo-rozwojowy nt. wiedzy o rynku finansowym dla studentów IV i V roku Uczelni Wyższych w Polsce oraz praktyków – przyszłych liderów, którzy cenią wartość współpracy w zespole i rozumieją, że biznes opiera się na zaangażowaniu i dobrych relacjach.

Pracownia Liderów Rynku Kapitałowego to kurs szkoleniowo-rozwojowy dla osób, które wiedzą, jak ważna jest współpraca i inwestycja w edukację przyszłych pokoleń. Kurs ten opiera się na organizacji 4 Bloków, w czasie których uczestnicy, zakwaterowani w jednym z warszawskich hoteli, odbywają intensywne szkolenia ze specjalistami oraz przedstawicielami najlepszych firm na polskim rynku finansowym.

Ważnym elementem każdego Bloku są spotkania z Gościem Specjalnym – spotkania z najciekawszymi osobistościami polskiej gospodarki.

Udział w Pracowni Liderów Rynku Kapitałowego jest BEZPŁATNY!

Weź udział w jedynym takim kursie w Polsce.
Stań się prawdziwym liderem.

Nasza Organizacja

Stowarzyszenie Instytut Prawa Społecznego

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

NIP: 7010998096

KRS: 0000861037 

REGON: 38711600400000

Nr konta 09 2530 0008 2016 1068 3254 0001

Dane kontaktowe

biuro@instytutprawaspołecznego.pl

tel.  +48 666 664 191

Kontakt